Skip navigation

Поиск

Поиск:
запрос
Начать новый поиск
Текущие фильтры:

Добавить фильтры:
Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.

Вывести на страницу
Сортировка
Упорядочить

Найденные ресурсы

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Matković, Petar (1830-1898). Statistika austrijske carevine za viša učilišta [Текст] / napisao Petar Matković. - U Zagrebu : Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1866. - 399 с. Есть автограф: Matković, Petar.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 3 . - 1879. - 727-995 с.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 2 . - 1878. - 343-726 с.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 1 . - 1877. - 342 с.
Matković, Petar (1830-1898). Hrvatska i Slavonija u svojih fizičnih i duševnih odnošajih [Текст] : spomenica za svjetsku izložbu u Beču 1873, na poziv visoke kr. Hrvatsko-Slavonske zemaljske vlade / napisao Petar Matković. - U Zagrebu : Štamp. D. Albrechta, 1873. - [8], 160 с. Есть автограф: Matković, Petar.
Gragja u odgovorima iz različnih krajeva slovenskoga juga [Текст] / osnovao, skupio, uredio V. Bogišić. - U Zagrebu : Župan, 1874. - LXXIV, 714, [3] с. - (Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena = Collectio consuetudinum juris apud Slavos meridionales etiamnum vigentium ; kn. 1)http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11186199.html.
Nodilo, Natko (1834-1912). Historija srednjega vijeka za narod hrvatski i srpski [Текст]. Sveska 1. Rimski svijet na domaku prospasti i varvari / napisao Natko Nodilo. - U Zagrebu : Jugoslav. Akad., 1898. - VIII, 314 с.
Statuta lingua Croatica conscripta [Текст] : hrvatski pisani zakoni : Vinodolski, Poljicki, Vrbanski a donekle i sevega krokoga otoka, Kastavski, Veprinacki i Trsatski. - U Zagrehu : [s. n.], 1890. - 263 с. - (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium ; vol. 4).
Bulić, Frane (1846-1934). Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene dalmantinske iz doba narodne hrvatske dinastije [Текст] / Frane Bulić. - Zagreb : Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1888 - . - (Djela Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti : kn. 8). Sv. 1 . - 1888. - 44 S. : il. + XVIII Bl.
Janeček, Gustav (1848-1929). Obča teoretička i fizikalna lučba [Текст]. Kn. 1. Tvar i atomistički nazor o njezinom sastavu / napisao Gustav Janeček. - U Zagrebu : Župan, 1890. - 144 с.