Skip navigation

Поиск

Поиск:
Запрос
Начать новый поиск
Текущие фильтры:

Добавить фильтры:
Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.

Вывести на страницу
Сортировка
Упорядочить

Найденные ресурсы

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Središnja Hrvatska [Текст] : opći dio / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 215, [3] с. : il. + [14] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 1). - Bibliografija: ул. 214-215.
Središnja Hrvatska [Текст] : regionalni prikaz / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 221, [2] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 2). - Bibliografija: ул. 217-220.
Južno Hrvatsko primorje [Текст] / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 229 с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 6). - Bibliografija: ул. 219-225.
Gorska Hrvatska [Текст] / [autori Andrija Bognar... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. - 195, [1] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 4). - Bibliografija: ул. 190-192.
Sjeverno Hrvatsko primorje [Текст] / [autori Josip Riđanović ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović]. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. - 211, [1] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 5). - Bibliografija: ул. 206-208.
Istočna Hrvatska [Текст] / [autori Andrija Bognar ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović]. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. - 256 с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 3). - Bibliografija: ул. 244-252.
Milojević, Borivoje Ž. (885-1967). Yugoslavia [Текст] : geographical survey : organization of the Yugoslav state / B. Ž. Milojević. - Beograd : [s. n.], 1958. - 111 s. + 8 upag. bl : ill., kort.
Prirodoslovna istraživanja Hrvatske i Slavonije [Текст]. - Zagreb : Akad., 1913 - 1924. Sv. 1 . - 1913. - 48 c., 9 tabl.
W Serbach : Wobrazowa Kniha wo Žiwjenju Serbow [Текст] = Bei den Sorben : ein Bildband über das Leben der Sorben / [Jan Šołta ; verf. der textt.: Jan ǒCta ; fotos: Gerhard Kube]. - Budyšin : Ludowe Nakădnistwo Domowina, 1959. - 41, 124 с. : il. - Загл. и текст на хорватск. и нем. яз.
Pavić, Milan. Zagreb [Текст] : fotomonografija / Milan Pavić. - Zagreb : Orbis i Mladost , 1959. - [98] с. : il.
Искать в новостях