Skip navigation

Литовский язык

Количество материалов
13

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Tyszkiewicz, Eustachy (1814-1873). Opisanie powiatu borysowskiego pod wzgledem statystycznym, geognostycznym, historycznym, gospodarczym, przemyslowo-handlowym i lekarskim [Текст] : z dodaniem wiadomoci : o Obyczajach, Spiewach, [Przysowiach i Ubiorach Ludu, Gusach, Zabobonach i. t. d.] / E. Tyszkiewicz. - Wilno : Druk A. Mareinowskiego, 1847. - 6 Bl. III, 446, 43, IV c., 1 Taf.
Aleksandras Humboldtas (1769-1859) [Текст] : pranesimu rinkinys / Lietuvos TSR Mokslụ Akademijos, Geologijos ir geografijos Institutas, Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. Universiteto gamtos mokslụ Fakultetas, Lietuvos TSR geografinė Draugija. - Vilnius : [s. n.], 1959. - 111 с. - Текст на лит. яз. Перевод заглавия: Александр Гумбольдт (1769-1859).
Slavenas, P. Saules sistema [Текст] / P. Slavenas. - Leidykla : [s. n.], [1946]. - 448 с.