Skip navigation

Голландский язык

Количество материалов
54

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Verhandelingen uitgegeven door de Commissie belast met het vervaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland [Текст]. - Haarlem : A.C. Kruseman, 1853 - 1854. Deel 2 . - 1854. - 183, разд. паг. с. + Kt.
Verhandelingen uitgegeven door de Commissie belast met het vervaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland [Текст]. - Haarlem : A.C. Kruseman, 1853 - 1854. Deel 1 . - 1853. - 143, разд. паг. с. + 7 Plaat.
Babad Tanah Djawi, in proza [Текст] : Javaansche Geschiedenis loopende van het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Stuk 2. Aanteekeningen / Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie ; met aanteekeningen van J. J. Meinsma. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1877. - 109 с.
Babad Tanah Djawi, in proza [Текст] : Javaansche Geschiedenis loopende van het jaar 1647 der Javaansche jaartelling. Stuk 1. Tekst / Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie ; met aanteekeningen van J. J. Meinsma. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1877. - [696] с.
Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen [Текст] / door J. A. van der Chijs. - Batavia : Lange [u.a.], 1864. - XX, 487 с.
Nomina geographica Neerlandica [Текст] : geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen. 1ste Deel / ред.: I. Dornseiffen, J. H. Gallee, H. Kern. - Amsterdam : [s. n.], 1885. - 197 с.
Ottens, Hendrik Frits Lucas (1945-). Het groene hart binnen de randstad [Текст] : een beld van de suburbanisatie in west-nederland / H. F.L. Ottens ; ed. J. Hinderink. - Assen [etc.] : Van Gorcum, 1976. - XII, 189 с. - (Publicatie uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht : A ; 35) (Mens en ruimte ; 1).
Een sociaal-geografisch spectrum [Текст] : opstellen aangeboden aan prof. Dr. A. C. de Vooys, 1949-1973 / onder red. van J. Hinderink ... [et al.]. - Utrecht : Geogr. Inst., 1974. - 321 с. : портр. - (Publicatie uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht : A ; 32).
Ruimtelijke aspekten middengebied randstad [Текст] : verslag van enkele deelonderzoeken / samengesteld door: H. F. L. Ottens [et al.]. - Utrecht : Geogr. Inst., 1974. - 281 с. : карты. - (Publicatie uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht : A ; 34) (Onderzoek middengebied randstad ; 3a).
Bewoners v/h groene hart een nadere verkenning [Текст] / samengesteld door: J. A. van Ginkel, J. J. Harts. - Utrecht : Geogr. Inst., 1976. - 165, 163, 15 с. : карты, граф. - (Publicatie uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht : A ; 39) (Onderzoek middengebied randstad ; 3b).