Skip navigation

Хорватский язык

Количество материалов
26

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Matković, Petar (1830-1898). Statistika austrijske carevine za viša učilišta [Текст] / napisao Petar Matković. - U Zagrebu : Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1866. - 399 с. Есть автограф: Matković, Petar.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 3 . - 1879. - 727-995 с.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 2 . - 1878. - 343-726 с.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 1 . - 1877. - 342 с.
Središnja Hrvatska [Текст] : opći dio / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 215, [3] с. : il. + [14] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 1). - Bibliografija: ул. 214-215.
Matković, Petar (1830-1898). Hrvatska i Slavonija u svojih fizičnih i duševnih odnošajih [Текст] : spomenica za svjetsku izložbu u Beču 1873, na poziv visoke kr. Hrvatsko-Slavonske zemaljske vlade / napisao Petar Matković. - U Zagrebu : Štamp. D. Albrechta, 1873. - [8], 160 с. Есть автограф: Matković, Petar.
Središnja Hrvatska [Текст] : regionalni prikaz / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 221, [2] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 2). - Bibliografija: ул. 217-220.
Južno Hrvatsko primorje [Текст] / [autori Ivan Crkvenčić ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1974. - 229 с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 6). - Bibliografija: ул. 219-225.
Gorska Hrvatska [Текст] / [autori Andrija Bognar... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović ; crtač Marija Vesna Banfić]. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. - 195, [1] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 4). - Bibliografija: ул. 190-192.
Sjeverno Hrvatsko primorje [Текст] / [autori Josip Riđanović ... [et al.] ; urednik Alfonso Cvitanović]. - Zagreb : Školska knjiga, 1975. - 211, [1] с. : il. + [16] il. - (Geografija SR Hrvatske / Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu ; knj. 5). - Bibliografija: ул. 206-208.