Skip navigation

Хорватский язык

Количество материалов
25

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Nodilo, Natko (1834-1912). Historija srednjega vijeka za narod hrvatski i srpski [Текст]. Sveska 2 . Bizantija i germanski zapad do smrti cara Justinijana I (476-565) / napisao Natko Nodilo. - U Zagrebu : Jugoslav. Akad., 1900. - IV, 496 с.
Nodilo, Natko (1834-1912). Historija srednjega vijeka za narod hrvatski i srpski [Текст]. Sveska 1. Rimski svijet na domaku prospasti i varvari / napisao Natko Nodilo. - U Zagrebu : Jugoslav. Akad., 1898. - VIII, 314 с.
Gragja u odgovorima iz različnih krajeva slovenskoga juga [Текст] / osnovao, skupio, uredio V. Bogišić. - U Zagrebu : Župan, 1874. - LXXIV, 714, [3] с. - (Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena = Collectio consuetudinum juris apud Slavos meridionales etiamnum vigentium ; kn. 1)http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11186199.html.
Milojević, Borivoje Ž. (885-1967). Yugoslavia [Текст] : geographical survey : organization of the Yugoslav state / B. Ž. Milojević. - Beograd : [s. n.], 1958. - 111 s. + 8 upag. bl : ill., kort.
W Serbach : Wobrazowa Kniha wo Žiwjenju Serbow [Текст] = Bei den Sorben : ein Bildband über das Leben der Sorben / [Jan Šołta ; verf. der textt.: Jan ǒCta ; fotos: Gerhard Kube]. - Budyšin : Ludowe Nakădnistwo Domowina, 1959. - 41, 124 с. : il. - Загл. и текст на хорватск. и нем. яз.
Jadranski otoci Jugoslavije [Текст]. - Beograd : Poslovna politika, 1983. - 327 с.
Pavić, Milan. Zagreb [Текст] : fotomonografija / Milan Pavić. - Zagreb : Orbis i Mladost , 1959. - [98] с. : il.
Statuta lingua Croatica conscripta [Текст] : hrvatski pisani zakoni : Vinodolski, Poljicki, Vrbanski a donekle i sevega krokoga otoka, Kastavski, Veprinacki i Trsatski. - U Zagrehu : [s. n.], 1890. - 263 с. - (Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium ; vol. 4).
Matković, Petar (1830-1898). Statistika austrijske carevine za viša učilišta [Текст] / napisao Petar Matković. - U Zagrebu : Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1866. - 399 с. Есть автограф: Matković, Petar.
Schlosser, Joseph Calasanz (1808-1882). Fauna kornjaśah Trojedne Kraljevine [Текст] / Joseph Calasanz Schlosser. - U Zagrebu : [Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti], 1877 - 1879. Sv. 3 . - 1879. - 727-995 с.