Skip navigation

Чешский язык

Количество материалов
99

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Topografické a klimatické poměry. Obyvatelstvo. Přilohy [Текст]. - v Praze : Nákl. vlastním : Tisk. Fuchse, 1871. - XXIV, 204, 80 с. : карты, граф. - (Statistika královského hlavního města Prahy / red. Jos. Erbena ; sv. 1).
Panov, Dmitrij Gennadijevič. Vznik pevnin a oceánů [Текст] / Dmitrij Gennadijevič Panov. - Praha : Orbis, 1963. - 179, [4] с.
Jonák, Eberhard Antonín. Základové hospódářstvi [Текст] / Eberhard Antonín Jonák. - V Praze : Spolek pro vydáváni laciných knih českýh, 1871. - 186 с.
Podkarpatská Rus [Текст] : obraz poměrů přírod., hospodář. polit., církev., jazyk. a osvět. - Praha : Orbis, 1923. - 206, 1 s., 1 l. : 2 mapy.
Nebeský, Václav (1818-1882). Dějiny Musea Království českého [Текст] / Václav Nebeský. - V Praze : Nákl. Musea Království českého, 1868. - 207 с.
Horák, B. Výbor z kritických statí Bohuslava Horáka k šedesátým narozeninám [Текст] / B. Horák. - Brno : [s. n.], 1941. - 114 с.
Sborník IV. sjezdu československých geografů v Olomouci, 1937 [Текст]. - V Brně : [s. n.], 1938. - 156, [I] с.
Šembera, Alois Vojtěch (1807-1882). Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu Boskovického na Moravě [Текст] : přidbano popsání hradu, mèsta a okresu Boskovického / sepsal Alois Vojtěch Šembera. - 2. vyd. předělane. - Ve Vídni : Nakl. spisovatelovým, 1870. - XII, 207 с. + 1 portrait.
Palacký, František (1798-1876). Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě dle p°uwodních pramen°uw [Текст] / wyp. František Palacký. - W Praze : [s. n.], 1865 - . Díl 5 : Wěk Jagellonský, Část 1 Kralowání Wladislawa II od r. 1471 do 1500. - 1865. - XVI, 424 с. Есть автограф: Императ. Русскому Географическому Обществу в С.Петербурге.
Palacký.Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě dle p°uwodních pramen°uw [Текст] / wyp. František Palacký. - W Praze : [s. n.], 1865 - 1867. Díl 5 : Wěk Jagellonský, Část 2 Kralowání Wladislawa II a Ludwíka I od roku 1500 do 1526. - 1867. - XVI, 521 с.