Skip navigation

Чешский язык

Количество материалов
95

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Bouček, Bedřich. Geologie [Текст] : všeobecná geologie / Bedřich Bouček; Odolen Kodym. - 1. dil. - Praha : Nakladatelstvi Československé Akad, 1954. - 570 с. : il. + 25 cm.
Státní úřad statistický republiky Československé [Текст]. - Praha : Orbis, 1957. - 326 с. - (Státní úřad statistický republiky Československé ).
Olomoucký kraj [Текст] / [Konstantin Brada]. - Praha : Osvěta, 1951. - 79 с. : il.
Československá vlastivěda [Текст] / [za vrchní red. Václava Dědiny] ; pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce. - Praha : Sfinx, 1929 - . Doplněk 1 : Dějiny, 1. - 1933. - 639-904 с. : ил.
Československá vlastivěda [Текст] / [za vrchní red. Václava Dědiny] ; pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce. - Praha : Sfinx, 1929 - . Díl 10 : Osvieta. - 1931. - 650 с. : ил.
Československa bioklimatologicka konference s mezinarodni ucasti [Текст]. - Brno : [s. n.], 1965 - . Т. 1 . - 1965. - 328 с.
Československa bioklimatologicka konference s mezinarodni ucasti [Текст]. - Brno : [s. n.], 1965 - . Т. 2 . - 1965. - 329-632 с. Есть автограф: Шульц, Гай Эвальдович В Библиотеку Географического общества от Г.Э. Шульца 6.12-1965.
Československá vlastivěda [Текст] / [za vrchní red. Václava Dědiny] ; pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce. - Praha : Sfinx, 1929 - . Díl 2 : Člověk. - 1933. - 623 с. : ил., карты.
Československá vlastivěda [Текст] / [za vrchní red. Václava Dědiny] ; pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce. - Praha : Sfinx, 1929 - . Díl 7 : Písemnictví. - 1933. - 607 с. : ил.
Československá vlastivěda [Текст] / [za vrchní red. Václava Dědiny] ; pod protektorátem Masarykovy Akademie Práce. - Praha : Sfinx, 1929 - . Díl 6 : Práce. - 1930. - 715, [3] с. : ил.