Skip navigation

Эстонский язык

Количество материалов
23

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Eesti NSV fauna ja floora uurimise küsimusi [Текст] : ENSV ta Bioloogia Instituudi teadusliku noukogu laiendatud sessiooni (29. - 31. märtseni 1952 a.) tööd / H. Habermani toimetusel ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia. - Tallinn : Eesti riiklik kirjastus , 1953. - 187 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. Перевод заглавия: Вопросы фаунистических и флористических исследований в Эстонской ССР : труды расширенной сессии Ученого совета Института биологии АН ЭССР (29-31 марта 1952 г.).
Varep, Endel (1915-1988). Jooni Eesti kartograafia ajaloost [Текст] / E. Varep ; Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid. - Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1960. - 45 с. : карт. - (Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid ; 1). - Текст на эст., рус., нем. яз. - Библиогр. в примеч. Перевод заглавия: Исторический очерк картографии Эстонии.
Teaduslikud tööd pühendatud Tartu riikliku Ülikooli 150.aastapäevale [Текст] / NSVL kōrgema hariduse Ministeerium = Научные труды, посвященные 150-летию Тартуского государственного университета, 1802-1952 / М-во высш. образования СССР. - Tallinn : Eesti riiklik kirjastus , 1952. - 484 с. : с ил.; 2 л. табл.
Rakvere radadel [Текст] / [koost. O. Landberg]. - Tallinn : Eesti Raamat, 1966. - 142 с. : il. Перевод заглавия: По раквереским дорогам.
Tartu Riiklik Ülikool. Geograafiliste tööde kogumik [Текст] / Tartu Riiklik Ülikool = Сборник географических исследований / Тартуский гос. ун-т. [Вып.] 2. - Tartu : [s. n.], 1964. - 105 с.
Lint, A. Rändlindude saabumine eestisse, 1936 - 1940 ja 1948 - 1956 [Текст] / A. Lint, L. Rootsmäe, H. Veroman. - Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1963. - 152 с. - (Abiks loodusevaatlejale ; 50) Перевод заглавия: Прилет в Эстонию перелетных птиц в 1936-1940 и 1948-1956 годах.
Eluta looduse kaitse [Текст] / Geoloogia Instituut. - Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1958. - 90 с. Перевод заглавия: Охрана неживой природы в Эстонской ССР.
Smuul, Juhan (1922-1971). Jäine raamat [Текст] : antarktise-reisi päevik / J. Smuul. - Tallinn : Eesti Riiklik kirjastus, 1959. - 279 с. : ил.
Vitver, Ivan Aleksandrovič (1891-1966). Kapitalistlike riikide majandusgeograafia [Текст] / I. A. Vitver. - Tallinn : [s. n.], 1946. - 167 с.
Tsefranov, S. V. NSV liidu füüiline geograafia [Текст] / S. V. Tsefranov. - Tallinn : Ped. kirjandus, 1946. - 158 с. - на эст. яз. Перевод заглавия: Физическая география СССР.