Skip navigation

Эстонский язык

Количество материалов
23

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Peipsi [Текст] / toimetanud Ervin Pihu ja Anto Raukas. - Tallinn : Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 1999. - 264 p. : il., карты + 31 cm. - Summaries in English and Russian. - Includes bibliographical references (p. 208-230). - ISBN 9985881125. - ISBN 9789985881125. - At head of title: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium.
Kruusimägi, Ants. Rapla rajoon [Текст] / A. Kruusimägi, A. Paidla. - Tallinn : Eesti Raamat, 1974. - 118 с. : ил. - (Siin- ja sealpool maanteed = По обеим сторонам дороги) Перевод заглавия: Раплаский район.
Природа зовет [Текст] : [фотоальбом]. - Таллинн : [s. n.], 1969. - 172 с.
Ederberg, E. Tallinn [Текст] : [fotoalbum] / E. Ederberg. - Tallinn : [s. n.], 1958. - 175 lk. : il.
Smuul, Juhan (1922-1971). Jäine raamat [Текст] : antarktise-reisi päevik / J. Smuul. - Tallinn : Eesti Riiklik kirjastus, 1959. - 279 с. : ил.
Varep, Endel (1915-1988). Jooni Eesti kartograafia ajaloost [Текст] / E. Varep ; Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid. - Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1960. - 45 с. : карт. - (Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid ; 1). - Текст на эст., рус., нем. яз. - Библиогр. в примеч. Перевод заглавия: Исторический очерк картографии Эстонии.
Eesti NSV fauna ja floora uurimise küsimusi [Текст] : ENSV ta Bioloogia Instituudi teadusliku noukogu laiendatud sessiooni (29. - 31. märtseni 1952 a.) tööd / H. Habermani toimetusel ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia. - Tallinn : Eesti riiklik kirjastus , 1953. - 187 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. Перевод заглавия: Вопросы фаунистических и флористических исследований в Эстонской ССР : труды расширенной сессии Ученого совета Института биологии АН ЭССР (29-31 марта 1952 г.).
Eluta looduse kaitse [Текст] / Geoloogia Instituut. - Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1958. - 90 с. Перевод заглавия: Охрана неживой природы в Эстонской ССР.
Teaduslikud tööd pühendatud Tartu riikliku Ülikooli 150.aastapäevale [Текст] / NSVL kōrgema hariduse Ministeerium = Научные труды, посвященные 150-летию Тартуского государственного университета, 1802-1952 / М-во высш. образования СССР. - Tallinn : Eesti riiklik kirjastus , 1952. - 484 с. : с ил.; 2 л. табл.
Lint, A. Rändlindude saabumine eestisse, 1936 - 1940 ja 1948 - 1956 [Текст] / A. Lint, L. Rootsmäe, H. Veroman. - Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1963. - 152 с. - (Abiks loodusevaatlejale ; 50) Перевод заглавия: Прилет в Эстонию перелетных птиц в 1936-1940 и 1948-1956 годах.