Skip navigation

Болгарский язык

Количество материалов
52

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Шкорпил, Вацлав Херменгилд (1858-1923). Ископаеми богатства изнамерени до сага в целокупна България с особенно зрение на геологическата карта на Южна България [Текст] / Х.В. Шкорпил. - Сливен : [б. и.], 1882. - 102 с. Есть автограф: Шкорпил, Вацлав Херменгилд.
Захариев, Иван. Териториално разпределение и икономическа ефективност на винарската промишленост в НРБ [Текст] / И. Захариев, М. Деведжиев. - София : Българска академия на науките, 1969. - 163 с. : ил., карты.
Медико-географски аспекти при оценка рекреационните ресурси на страната [Текст] : науч. тез. по мед. география. - София : [б. и.], 1984. - 216 с.
Сборник на IV Конгрес на славянскитъ географи и етнографи в София - 1936 [Текст]. - София : Култура, 1938. - 405 с.
Проблеми на географията в НР България [Текст] : сб. от ст. / Българска Акад. на науките Географски институт и др. - София : Наука и изкуство, 1964 - 1968. Т. 2 . - 1968. - 241 с. : ил. + [5] отд. ил. - Библиогр. в конце ст.
Мелнишки, Любен. По нашия Дунав [Текст] / Любен Мелнишки. - София : Нар. младеж, 1955. - 119 с.
Маринов, Христо. Някои икономгеографски проблеми в развитието на българското народно стопанство във връзка с международното социалистическо разделение на труда [Текст] / Христо Маринов. - Варна : Държ. изд., 1961. - 136 с.
Минков, Минко Населението и работната сила в България [Текст] / Минко Минков. - София : Издатиелство на Българската Академия на Науките, 1966. - 257 с.
Геоекология'94 [Текст] : сборник от доклади, изнесени на националната научно-практическа конференция по география, състояла се в София на 9-10.IV.1994 г. - София : Фил-Вест, 1994. - ISBN 954-8688-07-7.
Димитров, Иван. Испанското величие Алонсо де Охеда [Текст] : някои установлени данни за българские му произход / И. Димитров. - София : Кънчев и сие, 1999. - 83 с. - ISBN 954-9606-65-1.