Skip navigation

Сербский язык

Количество материалов
28

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
120 година Географског факултета у Београду [Текст] / Универзитет у Београду. - Београд : Универзитет у Београду, 2013. - 415 с. : ил., портр. - ISBN 978-86-6283-009-8.
Markov, S. Rusul Maklai [Текст] / S. Markov. - [S. l.] : Cartea Rusa, 1945. - 149 с.
Милојевић, Боривоје Ж. (1885-1967). Динарско Примоjе и острва у нашоj кральевини [Текст] : географска испитивања / Боривоја Ж. Милојевића. - Београд : [s. n.], 1933. - XIV, 483 с. - (Посебна издања / Српска Кральевска Академиjа ; кн. 96) (Природњачки и математички списи ; кн. 25). Есть автограф: Экз. и-4613 : Милојевић, Боривоје Ж. Всесоюзное Географическое общество - Ленинград 5.11.1946. Београд. Подпись.
Новаковић, Стојан. Српска библиографија за новију књижевност, 1741-1867 [Текст] / сост. С. Новаковић. - Београд : Српско учено друштво, 1869. - XXIV, 624 с.
Трифуноски, J. Ф. О послератном насељавању србијанског становништва у Каравукову, Раткову, Оџацима и Дероњама [Текст] : (антропогеографска проматрања): Послератно насељавање становништва у Руми, Хртковцима и Никинцима / J. Ф. Трифуноски. - Нови Сад : [s. n.], 1961. - 87 с.
Pavlović, Miodrag . Ohrid [Текст] / tekstove napisali: Miodrag Pavlović ; Cvetan Grozdanov ; [fotogr.: Tošo Dabac] . - Beograd : publicističko Izdavački Zavod "Jugoslavija", 1960. - 74 с. : il.
Octojиhebo [Текст] : поводом 750 година првог помена села и 225 година школства. - Остоjиhево : [s. n.], 1997. - 105 с.
Trifunoski, Jovan F. Skopsko Polje [Текст] : recherches de géographie humaine / Jovan F. Trifunoski. - Beorgrad : Académie serbe des sciences, 1955. - 556 с.
Карић, Владимир (1848-1894). Србиjа [Текст] : опис земље, народа и државе / написао проф. В. Карић ; илустровао проф. В. Тителбах. - Београд : у Краљувско-српској државној штамп., 1887. - 935, [5] с. : ил., карт., 1 л. карт. - Библиогр.: с. 911-916. - На обл. год изд. 1888.
Milićević, Milan D'akov. Путничка писма с разних страна Србије о Србији [Текст] : друго умножено издање / Milan D'akov Milićević. - У Београду : У Державноj Штампариjи, 1868. - 354 с.