Skip navigation

Сербский язык

Количество материалов
28

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Milićević, Milan D'akov. Путничка писма с разних страна Србије о Србији [Текст] : друго умножено издање / Milan D'akov Milićević. - У Београду : У Державноj Штампариjи, 1868. - 354 с.
Milićević, Milan Đuro (1831-1908). Кнежевина Србиja [Текст] : географија.-Орографија.-Хидрографија.-Топографија, etc. / М. Ю. Milićević. - Београду : [s. n.], 1876. - 1253 с.
Дрепер, Џ. Y.Историja умнога развића jевропе [Текст] / Џ.Y. Дрепер ; с енглеског превео Мита Ракић. - Београд : Српско учено друштво, 1871 - . Део 1 . - 1871. - XVI, 363 с.
Милојевић, Боривоје Ж. (1885-1967). Динарско Примоjе и острва у нашоj кральевини [Текст] : географска испитивања / Боривоја Ж. Милојевића. - Београд : [s. n.], 1933. - XIV, 483 с. - (Посебна издања / Српска Кральевска Академиjа ; кн. 96) (Природњачки и математички списи ; кн. 25). Есть автограф: Экз. и-4613 : Милојевић, Боривоје Ж. Всесоюзное Географическое общество - Ленинград 5.11.1946. Београд. Подпись.
Державонис Сербіе [Текст] = Statistique de Serbie. - Belgrade : [s. n.], 1855 - . Св. 2 . - 1857. - 78 с.
Державонис Сербіе [Текст] = Statistique de Serbie. - Belgrade : [s. n.], 1855 - . Св. 1 . - 1855. - 73 с.
Recueil statistique sur les contrées serbes [Текст]. - Belgrade : [s. n.], 1875. - разд. паг.
Новаковић, Стојан. Српска библиографија за новију књижевност, 1741-1867 [Текст] / сост. С. Новаковић. - Београд : Српско учено друштво, 1869. - XXIV, 624 с.
Трифуноски, J. Ф. О послератном насељавању србијанског становништва у Каравукову, Раткову, Оџацима и Дероњама [Текст] : (антропогеографска проматрања): Послератно насељавање становништва у Руми, Хртковцима и Никинцима / J. Ф. Трифуноски. - Нови Сад : [s. n.], 1961. - 87 с.
Octojиhebo [Текст] : поводом 750 година првог помена села и 225 година школства. - Остоjиhево : [s. n.], 1997. - 105 с.