Skip navigation

Словацкий язык

Количество материалов
37

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Věstník Slovanských starožitností [Текст] : indicateur des travaux relatifs à l'antiquité Slave / vydává Lubor Niederle. - Praha : [s. n.], 1898 - 1900. Sv. 2 . - 1899. - 144, 14 с.
Věstník Slovanských starožitností [Текст] : indicateur des travaux relatifs à l'antiquité Slave / vydává Lubor Niederle. - Praha : [s. n.], 1898 - 1900. Sv. 1 . - 1898. - 135 с.
Problémy geografického výskumu [Текст] : zborník referátov z X. jubilejného zjazdu čs. geografov v Prešove v dňoch 2. - 5.9.1965 / zostavil a redigoval Jozef Kvitkovič. - Bratislava : Vydavatelʹstvo Slovenskej Akad. Vied, 1971. - .
Ivanička, Koloman. Úvod do ekonomicko-geografického výskumu [Текст] / Koloman Ivanička. - Bratislava : Vyd. Sloven. Akad. vied, 1971. - 374 с. : ил.
Gršak, Ivan. Slovenski Štajer [Текст] : dežela in ljudstvo. 3 / I. Gršak. - v Ljubljani : Blaznik, 1870. - 118 с.
Andrusov, Dimitrij. Geologia Ceskoslovenskych Karpat [Текст] / Dimitrij Andrusov. - Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej Akademie Vied, 1959. - 374 с.
Slovenská socialistická republika [Текст] : encyklopedický prehl̕ad : príroda, dejiny, hospodárstvo, kultúra / Slovenská akadémia vied, Encyklopedický ústav ; [vedeckí redaktori Viliam Plevza, Jozef Vladár] Jozef Vladár. - Bratislava : Veda, vydavatel̕stvo SAV, 1984. - 336, [2] p. : il. + [40] p. il.
Martinka, Jožo. Ladislav Bartolomeides, vlastivedný priekopník [Текст] / Jožo Martinka. - Martin : Osveta, 1956. - 110 с.
Haṣeganu, Mihail. Geografia economică a R.P.R. [Текст] / Mihail Haṣeganu. - Bucuresti : Editura Stiintifică, 1957. - 534 с.
Král, Josef Jiří. Přírodovědecký a zvláště antropogeografický výzkum Slovenska [Текст] : l'état actuel de nos connaissances en géographie physique et surtout en géogrphie humaine de la Slovaquie / Josef Jiří Král. - Bratislava : Geografický seminář Komenského University, 1930. - 337-351 с.