Skip navigation

Датский язык

Количество материалов
20

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Løffler, E. Haandbog i Geographien [Текст] / E. Løffler. - Kjøbenhavn : Gyldendal, 1876. - xii, 610 с.
Génsbøl, Benny. Grønland [Текст] : grønlands natur i billeder og tekst / Benny Génsbøl. - København : Branner og Korch, [1969]. - 191 с.
Arndtsen, Adam. Physikalske Meddelelser [Текст] : Universitets-Program for 2det Semester 1858 / ved Adam Arndtsen : efter Foranstaltning af det akademiske Collegium udgivne af Dr. Christopher Hansteen. - Christiania : Brøgger & Christie, 1857. - 75 с. : il. + [9] Bl.
Petersen, Carl (1813-1880). Den sidste Franklin-Expedition [Текст] : med "Fox", Capt. M'Clintock / Carl Petersen. - Kjøbenhavn : Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1860. - 266, [14] с.
Heer, Oswald (1809-1883). Afbildninger af Grønlands fossile flora [Текст] / Osvald Heer. - Kjøbenhavn : B. Lunos, 1922. - 27 pages frontispiece, CIX plates, map. - (Meddelelser om Grønland ; bd. 5, sup., 2. udgave).
Unmanned geophysical observatories in North Greenland. 1972/1974 [Текст]. - Copenhagen : [s. n.], 1974. - 71 с.
Schübeler, Frederik Christian (1815-1892). Vaextlivet i Norge, med saerligt hensyn til plantegeographien [Текст] : udgivet som festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 aars jubileum : med illustr. og 9 karter / af dr. F. C. Schübeler. - Christiania : Fabritius, 1879. - VII,143 с. : ил., карты.
Forchhammer, Georg (1794-1865). Om Sövandets Bestanddele og deres Fordeling i Havet [Текст] / af G. Forchhammer. - Kjøbenhavn : J. H. Schultz, 1859. - 48, LXII S. + 1 Karte. - Aus: Indbydelsesskrift til Kjøbenhavn Universitetes fest i anledning af Hans Majestæt Kongens födselsdag den 6te Oct. 1859.
Turi, Johan Olafsson (1854-1936). En bog om Lappernes liv [Текст] : muittalus samid birra / af den svenske lap Johan Turi. - Stockholm : Nordiska Bokhandeln [in Komm.], 1911. - XI, 152 с. : il.
Holm, Gustaf Frederick. Den østgrønlandske expedition, udfort i aarene 1883 - 85 G. Holm [Текст] / under Ledelse af G. Holm. - Kjøbenhavn : Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), 1886 - 1889. Del. 1 . - 1889. - 352 p. : il. + Kt. Есть автограф: Holm, Gustaf Frederick.